Zalecenia i przeciwwskazania

Zalecenia przedzabiegowe

Przeciwwskazania Wymagające Konsultacji

Jeżeli występują u Ciebie jakiekolwiek przeciwwskazania do wykonania zabiegu, skonsultuj się ze mną przed ustaleniem terminu.

Przeciwwskazania Bezwzględne