Polityka prywatności i plików cookies

Szanując prywatność naszych Klientów (Użytkowników) pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania przez NK STUDIO NATALIA KOMOSA, Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach. Polityka ma charakter informacyjny i ogólny co oznacza, że wszelkie uszczegółowienia polityki mogą być dodatkowo zawarte w regulaminach a także klauzulach informacyjnych przekazywanych Klientowi (Użytkownikowi) w momencie pozyskiwania danych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Szanując prywatność naszych Klientów (Użytkowników) pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania przez NK STUDIO NATALIA KOMOSA, Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach. Polityka ma charakter informacyjny i ogólny co oznacza, że wszelkie uszczegółowienia polityki mogą być dodatkowo zawarte w regulaminach a także klauzulach informacyjnych przekazywanych Klientowi (Użytkownikowi) w momencie pozyskiwania danych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

2. Kontakt z administratorem danych osobowych

Z administratorem można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@nk-studio.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres administratora.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator może przetwarzań Państwa dane w oparciu następujące cele i podstawy prawne:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz dokonania czynności poprzedzających jej zawarcie
 • na podstawie art. 6 ust. 1 b) i c) RODO w celu rozpatrzenia skarg, reklamacji i wniosków
 • na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO w celu wywiązania się z obowiązków prawnych w tym konieczności udokumentowania wykonania umowy/usługi, prowadzenia odpowiednich rozliczeń księgowych dotyczących transakcji konieczność wypełnienia obowiązków rachunkowych i podatkowych,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
 • na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO w przypadku osób do kontaktu i współpracy dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, w tym związanych z wykonywaniem umowy zwartej między administratorem a podmiotem w imieniu, które Pani/Pan działa
 • na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO w celu umożliwienie komunikacji bezpośredniej z administratorem, czyli przyjmowania i obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych do administratora za pośrednictwem e-maila, telefonu, innych środków porozumiewania się na odległość
 • na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO w celu administrowania i zarządzania stroną www.nk-studio.pl  (dalej Strona, Serwis), zapewnienia funkcjonalności i ułatwienie korzystania z Serwisu, w tym wykorzystywanie cookies w Serwisie
 • na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO w celu analizy danych i statystyk zbieranych automatycznie przy korzystaniu z Serwisu, w tym poprzez cookies podmiotów trzecich
 • na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO w celu analizy danych i statystyk zbieranych automatycznie przy korzystaniu z Serwisu, w tym poprzez cookies podmiotów trzecich
 • na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO w celu administrowania i zarządzania kontami na platformach społecznościowych np. Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, Linkedin, Youtube polegającą na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami tej platformy oraz komunikacji z nimi
 • na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, które polegają na zapewnieniu przy pomocy plików cookies możliwości optymalizacji i udoskonalania funkcjonalności Serwisu, utrzymaniu sesji, dostosowaniu treści prezentowanych w Serwisie do preferencji Użytkownika oraz zwiększania atrakcyjności oferty, w przypadku prowadzenia marketingu bądź zapisywania preferencji Użytkownika z wykorzystaniem plików cookies, administrator uzyska zgodę na zapisywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika
 • na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO – w pewnych sytuacjach dane osobowe mogą być gromadzone i wykorzystywane wyłącznie po uzyskaniu zgody, prośba o wyrażenie zgody jest wówczas przedstawiona w jasny sposób, ze wskazaniem przez administratora celu, w związku z którym zwraca się on o udzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdej chwili poprzez kontakt z administratorem.

Drogi Użytkowniku, pamiętaj, że zasady korzystania z portali społecznościowych, na których umieszczone jest konto firmy ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

4. Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy, podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy a także niezbędne do umożliwienia Państwu komunikacji bezpośredniej z administratorem. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

5. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, będące wynikiem profilowania.

6. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które wspierają administratora w działalności np. dostawcom usług IT, dostawcom usług pocztowych/kurierskich, dostawcom usług księgowych, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne, dostawcom usług bankowych, dostawcom usług prawnych.  Przekazanie danych osobowych następuje wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego realizacji.

Część operacji przetwarzania danych osobowych może wiązać się z ich przekazaniem do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z korzystaniem przez administratora z usług dostawców narzędzi infrastruktury informatycznej.  Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych. Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach usług Google (których dostawcą jest Google Ireland Limited).

7. Okres przez jaki administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez administratora wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń.

8. Państwa prawa

W związku z przetwarzaniem przez administratora Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Udzieloną zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody). W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora – przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku plików cookies wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez kliknięcie opcji zarządzaj zgodą i zmianę preferencji.

 

Zakres każdego z tych praw, sytuacje w których można z nich skorzystać oraz sposób realizacji prawa, wynikają z przepisów prawa. To, z którego z prawa będziecie Państwo mogli skorzystać będzie zależeć między innymi od celu i podstawy prawnej przetwarzania przez administratora Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z przepisami prawa.

9. Wykorzystanie plików cookies

W oparciu o treść art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne, administrator informuje, że Serwis używa plików cookies i innych powiązanych technologii (dla wygody wszystkie technologie określane są jako „pliki cookies”). Pliki cookies mogą być również zamieszczane przez strony zewnętrzne. Pliki cookies zbierane są w ramach uzasadnionego interesu administratora.

10. Co to są pliki cookies?

Są to pliki instalowane na urządzeniach końcowych (np. tablecie, smartfonie, laptopie) osób korzystających z Serwisu w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji Użytkownika, utrzymania sesji Użytkownika oraz do celów statystycznych. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, posiadają zazwyczaj unikalny numer, nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym.

11. W jakim celu używamy plików cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. Dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

12. Administrator w świadczeniu usług Serwisu może także używać plików cookies podmiotów trzecich

Serwis korzysta z narzędzi podmiotów trzecich, które mogą używać plików cookies lub podobnych technologii w celu zapewnienia funkcjonalności Serwisu. W panelu konfiguracyjnym plików cookies dostępnym w każdej chwili w Serwisie, znajdują się informacje na temat plików cookies podmiotów trzecich używanych przez Serwis.

13. Jak długo będziemy korzystać z plików cookies?

Na naszej stronie stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

14. Jak zarządzać plikami cookies ?

Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację plików cookies. W panelu konfiguracyjnym plików cookies dostępnym w Serwisie znajdują się informacje na temat plików cookies używanych przez Serwis wraz z informacją o celu, czasie trwania i zarządzaniu każdym z nich, tak aby Użytkownik mógł zarządzać aktywacją i dezaktywacją korzystania z tych plików cookies, które nie są absolutnie niezbędne do działania Serwisu. Alternatywnie, Użytkownik, może wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Poniżej pokazujemy jak to zrobić. Sposób zablokowania/ usunięcia plików cookies będzie różny w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies można odszukać korzystając z zakładki „Pomoc” w wybranej przeglądarce internetowej.

 

Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację plików cookies. W panelu konfiguracyjnym plików cookies dostępnym w Serwisie znajdują się informacje na temat plików cookies używanych przez Serwis wraz z informacją o celu, czasie trwania i zarządzaniu każdym z nich, tak aby Użytkownik mógł zarządzać aktywacją i dezaktywacją korzystania z tych plików cookies, które nie są absolutnie niezbędne do działania Serwisu. Alternatywnie, Użytkownik, może wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Poniżej pokazujemy jak to zrobić. Sposób zablokowania/ usunięcia plików cookies będzie różny w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies można odszukać korzystając z zakładki „Pomoc” w wybranej przeglądarce internetowej.

15. Wyłączenie/usunięcie plików cookies

Drogi Użytkowniku pamiętaj, że Serwis  może nie działać poprawnie, jeśli wszystkie pliki cookie są wyłączone. Jeśli usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce, zostaną one ponownie umieszczone po wyrażeniu zgody podczas ponownego odwiedzania Serwisu.

16. Lista wykorzystywanych plików cookies

Administrator informuje o rodzajach plików cookies wykorzystywanych w Serwisie, w tym o celu użycia plików cookies, a także o okresie funkcjonowania plików cookies i dostawcy pliku. Lista wykorzystywanych plików cookies znajduje się w panelu wyświetlanym na dole strony internetowej „Zarządzaj zgodą”.

Elementor

Statystyki (anonimowe)

Używanie

Używamy Elementor dla tworzenie treści. Czytaj dalej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Statystyki (anonimowe)

Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Zapis działań wykonanych na stronie

Google Fonts

Marketing/śledzenie

Używanie

Używamy Google Fonts dla wyświetlanie czcionek. Czytaj dalej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Fonts Privacy Statement.

Marketing/śledzenie

Nazwa
Wygaśnięcie
nic
Funkcja
żądanie adresu IP użytkownika

Google Maps

Marketing/śledzenie

Używanie

Używamy Google Maps dla wyświetlanie map. Czytaj dalej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Maps Privacy Statement.

Marketing/śledzenie

Nazwa
Wygaśnięcie
nic
Funkcja
żądanie adresu IP użytkownika

Complianz

Funkcjonalne

Używanie

Używamy Complianz dla zarządzanie zgodami cookies. Czytaj dalej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim. Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Complianz Privacy Statement.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis ID zaakceptowanej zgody na cookies
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Store if the cookie banner has been dismissed

Google Analytics

Statystyki

Używanie

Używamy Google Analytics dla statystyki strony internetowej. Czytaj dalej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Analytics Privacy Statement.

Statystyki

Nazwa
Wygaśnięcie
2 lata
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron
Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron

Różne

Cel w toku sprawdzania

Używanie

Udostępnianie danych

Udostępnianie danych oczekuje na dochodzenie

Cel w toku sprawdzania

Nazwa
ftg_imglist_size
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
_lscache_vary
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
WP_DATA_USER_2
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
e_library
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
_gcl_au
Wygaśnięcie
Funkcja